ประชุมสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ขรี

26

18 ธ.ค. 63 สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ขรีจัดการประชุมสำนักปลัดประจำเดือนธันวาคมขึ้น​ ณ​ ห้องประชุมทับธนะ1 เพื่อทราบในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของแต่ละฝ่าย

แบ่งปัน