กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ทต.ป่าบอน

55

17 พ.ย. 63 เทศบาลตำบลแม่ขรี ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ท้องที่ ท้องถิ่นสามัคคี โดยร่วมปลูกต้นทองอุไร ตลอดแนวถนนเพชรเกษม โดยมีนายสำเริง ทองต้ง ปลัดอาวุโสอำเภอป่าบอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ เทศบาลตำบลป่าบอน

แบ่งปัน