ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

51

14 พ.ย. 63 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรี เดินทางไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 การเจริญพระพุทธมนต์จะมีในทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พ.ย. – 5 ธ.ค. 63 เวลา 10.00 น. โดยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯมีนายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอตะโหมด เป็นประธาน ณ วัดตะโหมด

แบ่งปัน