ร่วมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นทองอุไร อบต.ป่าบอน

50

12 พ.ย. 63 นายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาลตำบลแม่ขรี เดินทางไปร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ท้องที่ ท้องถิ่นสามัคคี โดยการร่วมปลูกต้นทองอุไร ตลอดแนวถนนระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร โดยมีนายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอป่าบอน เป็นประธานเปิดโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

แบ่งปัน