ถวายบังคมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

48

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะโหมด นายคำรพ พงศ์อาทิตย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี นายสงบหัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีวางพวงมาลา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

แบ่งปัน