ประกาศประมูลให้เช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ของเทศบาลตำบลแม่ขรี ครั้งที่ 2

110
แบ่งปัน