ประกาศประมูลให้เช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ของเทศบาลตำบลแม่ขรี ครั้งที่ 2

17
แบ่งปัน