กิจกรรมแม่ลูกผูกพัน ประจำปี 2563

132

10 ส.ค. 63 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรีจัดกิจกรรม แม่ลูกผูกพัน ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการให้เด็กได้ใกล้ชิดกับแม่มากยิ่งขึ้นและเพื่อสร้างความรักความผูกพันระหว่างแม่สู่ลูกอีกด้วย โดยมีนายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมทับธนะ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน