ทต.บางจากเดินทางศึกษาดูงานระบบการจัดเก็บค่าน้ำประปา

128

6 ส.ค. 63 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ขรีได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานระบบจัดเก็บน้ำประปาของเทศบาลตำบลแม่ขรีเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับระบบจัดเก็บของเทศบาลตำบลบางจากในอนาคตต่อไป

แบ่งปัน