ทต.แม่ขรีต้อนรับนายอำเภอตะโหมดพร้อมคณะ

117

21.ก.ค.63 นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอตะโหมดและคณะในการเดินทางตรวจเยี่ยมเพื่อชี้แจงนโยบายในการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยเทศบาลตำบลแม่ขรี มีการแนะนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รวมทั้งนำเสนอรายละเอียดงานของแต่ละกอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน