กิจกรรมโรงเรียนครอบครัว ครั้งที่4

122
23.ก.ค.63 เทศบาลตำบลแม่ขรี จัดกิจกรรมโรงเรียนครอบครัว ครั้งที่ 4 “สูงวัยอย่างมีคุณค่า” ณ ห้องประชุมทับธนะ1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี เพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้เกิดการปฎิสัมพันธ์ได้ร่วมกิจกรรมเกิดความสนุกนานอีกทั้งได้ความรู้ต่างๆมากมายจากวิทยากร ดร.เรืองฤทธิ์ สุวรรณรัตน์

แบ่งปัน