ทต.แม่ขรีเลี้ยงส่งนิติกรในการย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่

95
ทต.แม่ขรีเลี้ยงส่งนิติกรในการย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่
ทต.แม่ขรีเลี้ยงส่งนางสาวชัญญานุช​ บุญ​วิสูตร​ นิติกรชำนาญการ​ ในการย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถม.ศึกษาพัทลุง​ เขต1
แบ่งปัน