โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา​ภัยพิบัติ​ ประจำ​อปท.

86

13​ ก.ค.​ 63​ อำเภอตะโหมด​ ทต.แม่ขรีและ​ทต.ตะโหมด​ ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา​ภัยพิบัติ​ ประจำองค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ ระหว่าง​วันที่​ 13​ -​ 15 ก.ค.​ 63​ ณ​ ศาลาประชาคมอำเภอตะโหมด​ เพื่อพัฒนาศักยภาพ​ชุด​ปฏิบัติการ​จิต​อาสา​ภัยพิบัติ​ประ​จ​ำ​องค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​และเพื่อ​เป็น​ผู้ช่วย​เจ้าพนักงาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ใน​พื้นที่​

แบ่งปัน