กล้องวงจรปิดเทศบาลตำบลแม่ขรีชำรุดอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ

24
กล้องวงจรปิดเทศบาลตำบลแม่ขรีชำรุดอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
30 มิ.ย. 63 ด้วยขณะนี้กล้องวงจรปิดเกือบทั้งหมดของเทศบาลตำบลแม่ขรีเกิดชำรุดเสียหายซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบสาเหตุ ดังนั้นเทศบาลตำบลแม่ขรีจึงไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเรื่องการขอดูกล้องวงจรปิดได้ เทศบาลฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากดำเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอีกครั้ง
แบ่งปัน