ทต.แม่ขรีฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2563

26

18 มิ.ย. 63 เทศบาลตำบลแม่ขรีดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวทั่วทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ขรีโดยไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ

แบ่งปัน