Big Cleaning Day

22

9 มิ.ย. 63 เทศบาลตำบลแม่ขรีร่วมกับอำเภอตะโหมด สถานีตำรวจภูธรตะโหมดและสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning day ซึ่งเป็นการพัฒนาริมห้วยแม่ขรีตลอดจนกำจัดผักตบชวา โดยมีนายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอตะโหมด เป็นประธาน และมีนายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้วยแม่ขรี จ.พัทลุง

แบ่งปัน