การจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณตลาดนัดวันอังคาร

29

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรีลงพื้นที่ดำเนินการจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าตลาดนัดวันอังคาร เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยบริเวณจุดคัดกรองจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิของประชาชนที่เข้าไปยังตลาดและบริการเจลล้างมือ นอกจากนี้ประชาชนทุกคนที่จะเข้าไปยังตลาดนัดวันอังคารรวมถึงแม่ค้าจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน

แบ่งปัน