ตลาดนัดถนนคนเดินแม่ขรี

28

8 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลแม่ขรีดำเนินการเปิดตลาดนัดถนนคนเดินแม่ขรีเป็นปกติ หลังจากที่ได้หยุดไป เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ซึ่งการจัดตลาดนัดถนนคนเดิน เสาร์เว้นเสาร์ เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยการจัดตั้งตลาดถนนคนเดินแม่ขรีขึ้นซึ่งเป็นตลาดนัดเสาร์เว้นเสาร์ ณ สี่แยกตลาดโต้รุ่งแม่ขรี ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลแม่ขรีได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการจัดตั้งจุดคัดกรอง 4 จุด บริเวณรอบทางเข้าตลาด โดยดำเนินการวัดอุณหภูมิประชาชนก่อนเข้าไปในตลาด และบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ประชาชนทุกคนที่เข้าไปยังตลาดจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าหรือประชาชนที่เข้าไปซื้อของ

แบ่งปัน