แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน อ.ท.ข.

21

5 มิ.ย. 63 เทศบาลตำบลแม่ขรีโดย นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรีเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

แบ่งปัน