ทต.แม่ขรีลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ

429

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2563 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ขรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรี ลงพื้นที่ดำเนินการแจกถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสารและปลากระป๋อง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยการแจกถุงยังชีพในครั้งนี้ได้รับการบริจาคจากคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบ่งปัน