ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี พิธีเจิมรถตู้ เจิมรถตักหน้าขุดหลัง และเจิมรถเก็บขยะ

266

แบ่งปัน