พิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562

107

เทศบาลตำบลแม่ขรีร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ และขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่เทศบาลที่อาสาเป็นตัวแทนเข้ารับการฝึกอบรมจนจบหลักสูตร

แบ่งปัน