ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั้ง จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
20
แจ้งราคากลางงานจัดซื้อวัสดุ โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนและป้ายบอกสถานที่สำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

four × one =