ยูนิฟอร์มใหม่ ทต.แม่ขรี

70

28 พ.ย.62 ผู้อำนวยการกองต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแม่ขรี รับมอบยูนิฟอร์มใหม่ ซึ่งนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นผู้จัดทำยูนิฟอร์มนี้ขึ้นมาและมอบให้ผู้อำนวยการกองทุกกองได้นำไปให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้มีความเป็นระเบียบและเหมาะสมกับงานด้านการบริการประชาชน

แบ่งปัน