ประชุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรี ประจำปี 2563

78

22 พ.ย. 62 เทศบาลตำบลแม่ขรีจัดการประชุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ขรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีการพบปะพูดคุยกันโดยคณะผู้บริหาร นำโดยนายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี ได้สรุปการทำงานในปี 2562 พร้อมทั้งให้โอวาทในเรื่องของการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมทับธนะ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน