กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี

80

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรีได้จัดกิจกรรมโครงการวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรีขึ้น โดยนายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ขรี ให้เกียรติเป็นประธานเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบ 11 ปี ประจำปี 2562

แบ่งปัน