ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีแข่งโพนฯ

107

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทับธนะ 2 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี นายคำรพ พงศ์อาทิตย์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีแข่งโพนลากพระ ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม
ในการจัดงานประเพณีแข่งโพนลากพระ ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลแม่ขรีในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ ริมคลองชลประทานหน้่าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี
โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การแข่งขันซัดต้ม
2. การแข่งขันชกมวยทะเล
3. การแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย
4. การสมโภชเรือพระจากวัดต่างๆ
นอกจากนี้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 จะมีการทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี

แบ่งปัน