ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ทต.แม่ขรี 62

133

14 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลแม่ขรี ได้จัดโครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนมากเช่นปีก่อน ๆ โดยในปีนี้นอกเหนือจากการประกอบพิธีสงฆ์ ซึ่งมีนายคำรพ พงศ์อาทิตย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี เป็นประธานในพิธีแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมมากมาย เช่น การแห่หมรับ การประกวดหมรับ การสาธิตการทำขนมเดือนสิบและการแข่งขันปีนเสาน้ำมัน รุ่นเด็กและรุ่นผู้ใหญ่ ณ วัดแม่ขรีประชาราม

แบ่งปัน