ขณะนี้ระบบรับชำระค่าน้ำประปาของเทศบาลสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

124

แบ่งปัน